Studii Clinice

Mediu sigur și etic pentru cercetarea medicală

Studiile clinice trebuie efectuate în conformitate cu principiile etice care își au originea în Declarația de la Helsinki și care sunt în concordanță cu cerințele de reglementare aplicabile.

Reglementarea studiilor clinice urmărește asigurarea unui echilibru între progresul științific și protecția participanților. Simțindu-se în siguranță și protejați, aceștia au mai multă încredere în cercetarea medicală și se implică în număr din ce în ce mai mare și acest aspect ajută la dezvoltarea de noi tratamente și terapii sigure și eficiente pentru diverse afecțiuni într-un mod accelerat.

Există mai multe organisme și instituții care reglementează și supraveghează studiile clinice, asigurându-se că acestea sunt realizate în conformitate cu standardele etice și de siguranță:

Autoritățile de reglementare naționale: Fiecare țară are propriile autorități de reglementare responsabile cu supravegherea studiilor clinice în domeniul sănătății. Aceste autorități stabilesc și implementează reguli și standarde pentru a proteja drepturile și siguranța participanților și pentru a asigura calitatea și fiabilitatea cercetării medicale. În Romania autoritatea de reglementare este Agenția Naționala a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) și orice studiu este evaluat de Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Comisia are în permanență în vedere ca beneficiile unui studiu clinic să depășească riscurile asupra sănătății și integrității pacienților.

Comitete sau comisiile de etică locale: la nivelul spitalelor sau centrelor medicale există astfel de entități care sunt responsabile cu evaluarea aspectelor etice ale studiilor clinice și protejarea drepturilor, siguranței și bunăstării participanților. Ele analizează și aprobă protocoalele studiilor clinice, ținând cont de principiile etice fundamentale și de respectarea confidențialității.

Organizații internaționale: Organizații precum Agenția Europeană a Medicamentului (EMA), Food and Drug Administraton (FDA) in statele americane sau Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au roluri importante în reglementarea și supravegherea studiilor clinice la nivel global sau regional. Aceste organizații dezvoltă și promovează linii directoare și standarde internaționale în domeniul cercetării medicale, contribuind la asigurarea unui cadru coerent și unificat.

Sponsori precum companii farmaceutice, instituții academice sau organizații non-profit sunt responsabili de inițierea și finanțarea studiilor clinice. Aceștia trebuie să respecte regulile și standardele de reglementare, să obțină aprobările necesare și să furnizeze rapoarte complete și precise privind rezultatele studiilor.

Este important de menționat că reglementarea studiilor clinice se schimbă în mod constant, pe măsură ce noi descoperiri și tehnologii apar în domeniul cercetării medicale. Scopul principal al reglementării este de a proteja participanții, de a asigura integritatea și calitatea cercetării și de a aduce beneficii semnificative pentru îngrijirea medicală și sănătatea publică.

 

Reglementările urmăresc mai multe aspecte-cheie:

Drepturile participanților: sunt respectate drepturile și demnitatea participanților. De exemplu participanții unt informați în mod corespunzător, le este cerut consimțământul scris și sunt protejați de orice daune sau riscuri nedorite.

Siguranța și eficacitatea tratamentului: sunt cerințe stricte privind siguranța și eficacitatea tratamentului testat în studii clinice. Acestea necesită ca cercetările să fie realizate într-un mod științific riguros, cu protocoale bine definite și monitorizare atentă a efectelor și rezultatelor.

Calitatea datelor și rezultatelor: reglementările impun standarde stricte pentru colectarea, înregistrarea și raportarea datelor obținute în cadrul studiilor clinice. Acest lucru asigură obiectivitatea, acuratețea și validitatea rezultatelor obținute, facilitând evaluarea și interpretarea corectă a acestora.

Supervizarea și monitorizarea: autoritățile și comitetele de etică monitorizează desfășurarea studiilor, verifică conformitatea cu reglementările și protejează interesele și siguranța participanților.

Responsabilitatea și transparența: se asigură transparența și responsabilitatea în desfășurarea studiilor clinice. Organismele de control solicită comunicarea clară a informațiilor despre studii, rezultate și riscuri, atât către participanți, cât și către comunitatea științifică și publicul larg.

Copyright Image by pressfoto on Freepik